Verenigingsonderzoek Mulier: kleine clubs hebben het zwaar

12 juni 2017

Onlangs is de Verenigingsmonitor 2016 gepubliceerd. Dit is een onderzoek van het Mulier Instituut onder tweeduizend sportverenigingen. Er is onder meer gekeken naar de vitaliteit en veerkracht van sportverenigingen, ledenaantallen en financiën. Uit het onderzoek blijkt dat vooral kleine verenigingen zonder eigen accommodatie het financieel zwaar hebben.
Daarnaast valt op dat vooral grote verenigingen behoefte hebben aan meer vrijwilligers. Positief is dat de meeste verenigingen maatschappelijk zeer actief zijn. Het onderzoek toont aan dat vooral kleinere verenigingen extra steun kunnen gebruiken.

De KNVB blijft de ontwikkelingen en problemen uiteraard in de gaten houden. De resultaten van het onderzoek zijn bij de politiek onder de aandacht gebracht. SP-Kamerlid Michiel van Nispen heeft eerder al over de financiële problemen bij amateurclubs Kamervragen gesteld. Tevens zal CDA Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot op 12 mei in Zeist te gast zijn bij de vrijwilligersbijeenkomst van de KNVB.

Meer rapporten
Komende periode verschijnen er meerdere rapporten in relatie tot de betaalbaarheid en toegankelijkheid van sport. Voetbalclubs vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Veel hardwerkende vrijwilligers dragen hier iedere week hun steentje aan bij als coach, trainer, scheidsrechter, bestuurder of andere betrokkenen van een sportvereniging. Zij verdienen steun. Daarom moeten we gezamenlijk, overheid en sportwereld, zorgen voor de juiste omstandigheden en onnodige belemmeringen wegnemen.

Categorieën