Secretariaat

Secretariaat Eminent Boys

Secretaris: H.Hamoen
Telefoon: 0624711920
E-mail: cohen.hamoen@kpnplanet.nl

Lidmaatschap

Contributie

Het seizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie kan worden voldaan via automatische incasso of via factuur.

Leeftijd op 1 juli per jaar: 18 jaar en ouder € 220,00 voor contributie, was kosten en gebruik van sportkleding. Niet spelend lid betaalt € 70,00
Bank: NL91 INGB 0003261947 t.n.v. SV Eminent Boys, Woerden

Bedanken als lid

De maand mei is de maand van de overschrijvingen. Opzeggen als lid moet schriftelijk of per e-mail (cohen.hamoen@kpnplanet.nl) worden ingediend bij de secretaris van SV Eminent Boys, Hennie Hamoen. Je krijgt altijd een bevestiging van ontvangst van jouw bedanken. Let daarop, want het is jouw bewijs dat het bericht is ontvangen en verwerkt. Mondelinge afmelding of een mededeling van bedanken bij een elftalleider, aanvoerder of een ander lid, worden niet aanvaard.

Om heel duidelijk te zijn: iemand die niet op tijd volgens de regels opzegt, zit nog een jaar lang vast aan SV. Eminent Boys. Opzeggen, schriftelijk dus, moet vier weken voor het eind van het seizoen; dat wil zeggen voor 31 mei.

Overschrijving naar een andere club

In de maand mei is de overschrijvingsperiode en eindigt 15 juni. Neem ook hiervoor contact op met de secretaris.

Verzekeringen

Voor de leden van de amateursectie heeft de KNVB en dus ook voor Eminent Boys- leden, een collectieve ongevallenverzekering en een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.