PERSBERICHT CONVENANT

17 april 2016

PERSBERICHT

Nieuwe energie, nieuwe ideeën, nieuwe voetbalconvenantperiode

In opvolging van 12 succesvolle jaren van het Utrechtse voetbalconvenant werd op 13 april 2016 het nieuwe convenant ‘Samen voetballen in Utrecht’ ondertekend. Het convenant is een samenwerking tussen alle 32 veldvoetbalverenigingen in Utrecht, Vereniging Sport Utrecht, gemeente Utrecht, KNVB en FC Utrecht. Door samen te werken op thema’s als Sportiviteit & Respect, de vitale vereniging en de vitaal+ vereniging ontwikkelt het Utrechtse voetballandschap zich nog beter.

Convenant

Voorafgaand aan de ondertekening stond het thema Sportiviteit en Respect centraal, door alle verenigingen onderschreven als belangrijkste onderwerp van het convenant. De goede zaken, zoals het gebruik van de contactenlijst, werden doorgenomen. Bart van Steen van Sporting’70 over de contactenlijst:”Het werkt ontzettend prettig dat wanneer je iemand opbelt over een incident, je zeker weet dat deze persoon de situatie serieus neemt en een oplossingsgerichte intentie heeft.” Daarnaast waren er verbetersuggesties. Rinaldo Terlaan van Faja Lobi/KDS gaf  aan “alle clubs kunnen nog beter hun best doen om hun scheidsrechters op te leiden en te begeleiden, maar ook in bescherming te nemen”. Het meest uitblinkende nieuwe idee is om samen met grote broer FC Utrecht een speelweekend in het nieuwe seizoen te organiseren in het teken van Sportiviteit en Respect.

Tijdens de ondertekening maakten verenigingen en de directeuren van de samenwerkende organisaties duidelijk dat het convenant belangrijk is voor de ontwikkeling van zowel het voetbal als de stad Utrecht. Wethouder Sport, Paulus Jansen:”Dit is ontzettend mooi voor de belangrijkste sport van Utrecht, voetbal als grootste sport, maar ook met de meeste impact in de samenleving”. Wilco van Schaik, de directeur van FC Utrecht, ziet een mooie wisselwerking vanuit het convenant:“Als profvoetbalclub kunnen wij niet zonder aanvoer van talent vanuit jullie clubs en mensen die FC Utrecht supporten. Onze naam, spelers en trainers kunnen de clubs helpen om activiteiten en gedrag bij (jeugd)spelers beter onder de aandacht te krijgen.” .” Directeur VSU, Hanneke van der Marel, was vooral enorm trots op het convenant:” Het convenant bevestigt dat verbinding en met elkaar in dialoog gaan van essentieel belang is voor zowel de voetbalverenigingen als de betrokken organisaties. De directeur amateurvoetbal, Jan Dirk van der Zee vond het erg mooi om te zien wat verenigingen samen kunnen bereiken. Hij ondersteunt dit door toe te zeggen dat een van de ideeën, een digitaal evaluatieformulier voor wedstrijden, landelijk ingevoerd gaat worden. De voetbalpassie die alle zestig aanwezigen toonden beloofd veel goeds voor de komende vier seizoenen Utrechts voetbalconvenant.

 

Categorieën