Mededeling Bestuur

21 december 2020

Beste leden
Dat 2020 een sportief en sociaal mislukt jaar is geworden is wel duidelijk.

We hadden stille hoop dat we halverwege januari 2021 een voorzichtig vervolg van het lopende seizoen konden maken.
Tevergeefs helaas. Waar we nu op kunnen rekenen is niet juist te voorspellen.
We kunnen voorlopig dan ook niets anders doen dan afwachten wat de K.N.V.B. gaat beslissen.

Wij beseffen dat de spelers hierdoor niet krijgen waar ze op gerekend hadden. In afwachting van wat dit seizoen misschien nog gaat gebeuren, wil het bestuur aan het eind van dit seizoen een tegemoetkoming op de contributie geven.

Wat de hoogte van de tegemoetkoming zal worden is afhankelijk wat er dit seizoen nog kan. De beslissing zullen we dan in juni 2021 nemen.

Uiteraard dienen we ook rekening te houden met de vaste lasten van de vereniging en dat er minder/geen inkomsten uit de kantine komen.

De inning van de contributie blijft gewoon doorgaan omdat de hoogte van de tegemoetkoming niet bekend is en omdat een aantal leden het hele seizoen ineens hebben betaald.

Helaas zullen een aantal traditionele gebeurtenissen zoals Kerstklaverjassen en de Nieuwjaarsreceptie komen te vervallen. Laten we hopen dat we over enkele maanden toch nog kunnen voetballen en daarbij een drankje kunnen nuttigen.

Wij wensen jullie ondanks deze mineur fijne Kerstdagen en een gezond en goed 2021.

Het bestuur SV Eminent Boys

Categorieën