Het clubhuis is weer geopend

19 augustus 2020

Beste leden,

We zijn woensdag en zaterdag weer geopend.
Wel is het de bedoeling dat jullie je aan de regels houden die door de overheid
zijn gesteld en deze ook toepassen. Het bestuur gaat er vanuit dat jullie oud en
wijs genoeg zijn om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en dat de bestuurs-
leden niet voor politieagent hoeft te gaan spelen.

Categorieën