Berichtgeving sport en corona voor buitensportlocaties

27 augustus 2020

Vanaf eind april zijn verschillende maatregelen genomen en gewijzigd rondom het coronavirus in samenhang met sport.
Wij waarderen het hoe u, en uw vereniging, zich inspant om ondanks alle maatregelen toch sporten mogelijk te maken.
Met de start van het nieuwe sportseizoen willen wij u met deze brief graag nog even het e.e.a. opnieuw onder de aandacht brengen. Als wij ons er allemaal aan houden, kunnen wij hopelijk verdere besmetting voorkomen en kan iedereen blijven sporten en bewegen. Ook hebben wij op sportutrecht.nl/sport-en-coronavirus alles voor u op een rijtje gezet. Deze website houden wij samen met SportUtrecht actueel rondom alle maatregelen en wijzigingen. Hier kunt u altijd de informatie terugvinden.

Basis regels sporten en corona
– Tijdens het sporten mag spelcontact gemaakt worden.

– Voor en na het sporten houden sporters 1,5 meter afstand. Voor sporters jonger dan 13 jaar geldt de afstandsregel niet. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden; wel tot de trainers, coaches en toeschouwers.

– Er worden geen handen geschud door de sporters.

– Sporters komen in sportkleding naar de vereniging. U, als vereniging, kunt er zelf voor kiezen kleedruimtes en douches open te stellen. Houd er rekening mee dat ook in de kleedkamer de 1,5 meter afstand gewaarborgd dient te worden. Zorg indien mogelijk voor ventilatie van de ruimte door bijvoorbeeld een raam te openen.

– Toiletgebruik is toegestaan.

– Het aantal sporters en begeleiders is niet groter dan noodzakelijk voor de training en/of (oefen)wedstrijd.

– Elke vereniging heeft tijdens het gebruik van de locatie een corona-verantwoordelijke die herkenbaar en aanspreekbaar is op uw locatie.

– U, als vereniging, bent er verantwoordelijk voor dat de regels worden nageleefd.

– Lees ook nog een keer het sportprotocol van NOC*NSF goed door.
Regels specifiek voor buitensport accommodaties

– Zorg dat u een routing op het sportpark aanbrengt zodat uw leden deze kunnen volgen en de 1,5 meter zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden. Bij voorkeur een routing voor binnenkomend en een routing voor vertrekkende sporters en/of toeschouwers.

– Toeschouwers zijn toegestaan als zij 1,5 meter afstand houden; dit geldt langs het veld, op de tribune en in de kantine.

– Aan het ontvangen van toeschouwers zijn extra maatregelen verbonden:

o Geadviseerd wordt het aantrekken van toeschouwers beperkt te houden.

o Houd er rekening mee dat als de sporter, officials en betrokken vrijwilligers klaar zijn met hun wedstrijd, zij meetellen als publiek, tenzij zij de locatie verlaten.

o U hoeft geen reserveringen bij te houden, gezondheidschecks te doen en placering toe te passen tot 250 toeschouwers.

o Indien er op piekmomenten meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, dan is het verplicht toeschouwers vooraf te laten reserveren, een gezondheidscheck af te nemen en te placeren. Doe de gezondheidscheck en placeer de hele dag vanaf het moment van de opening van de accommodatie. Voor placeren geldt dat óf een vaste stoel wordt toegewezen óf een plek in de afgebakende vakken voor staanplaatsen.

o In geval er sprake is van meerdere speelvelden of wedstrijdvelden op een accommodatie, gelden de hierboven genoemde aantallen toeschouwers per parcours, sector, sportveld, zaal etc. Is er sprake van meerdere groepen toeschouwers, houd dan op de accommodatie deze groepen gescheiden en vermeng deze niet met elkaar (bijvoorbeeld in de sportkantine).
– Voor de sportkantine gelden ook maximale aantallen bezoekers die aan tafel moeten zitten en zich moeten registeren. Hoeveel mensen zijn toegestaan in de (sport)kantine hangt af van de 1,5 meter afstand die aan gehouden moet worden.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben of mocht er nog iets onduidelijk zijn, dan horen wij dat graag. U kunt dan mailen naar vastgoed@utrecht.nl. De website sportutrecht.nl/sport-en-coronavirus houden wij actueel en wordt aangevuld met nieuwe informatie dan wel antwoorden op gestelde vragen.
Wij wensen u een goed en sportief nieuw seizoen!

Categorieën